חרוזים רוקאי – לפחות 2 צבעים

חוט דייג 0.3 באורך 1.5 מ’

טבעת, חרוזי מעיכה, סוגר

———————–

Rocaille glass perles

0.3 fishing string about 1.5 meter long

ring, necklace clasp, crimp beads

 

אופן ההכנה


ההתחלה

להשחיל חרוז מעיכה וטבעת על החוט. להעביר את הקצה השני של החוט חזרה בחרוז מעיכה. למשוך לאמצע החוט. קבלתם לולאה שתופסת את הטבעת ושני חוטים שיוצאים מחרוז המעיכה לאותו כיוון. מועכים את חרוז המעיכה.

האופן שבו נאנחנו משחילים את החרוזים חוזר על עצמו לאורך כל השרשרת. מומלץ להחזיק את שני החוטים ביחד בין האצבעות כדי שהחרוזים לא יפלו בזמן ההשחלה.

משחילים 4 חרוזים על כל חוט בנפרד.

הפרח

 

 


 

 

 

 

 

 

 

הצלבה : משחילים חרוז אחד על חוט אחד ומכניסים את החוט השני בכיוון ההפוך לתוך אותו החרוז. אנחנו יוצרים X עם החוטים. מושחים את החוטים כדי שהחרוזים ירדו למטה.

משחילים חרוז על כל חוט ושוב הצלבה עם חרוז נוסף.

מפה ממשיכים להשחיל את החרוזים באותה צורהו עד האורך הרצוי

4 חרוזים בכל צד

הצלבה

חרוז בכל צד

הצלבה

מסיימים עם 4 חרוזים.

הסגירה

משחילים  חרוז מעיכה על שני החוטים ביחד. ואז משחילים את הסוגר. חוזרים עם החוטים לתוך החרוז מעיכה ומושחים עד הסוף. מועכים את חרוז המעיכה.

חיזוקים : משחילים את קצה החוט שנישאר חזרה לחרוזים בשרשרת כדי לסדר את החוטים.

בהצלחה

The making of the necklace

Step 1

Thread a climp bead and the ring. Bring the end of the sting through the climp bead. Both sides of the sting went through the climp bead. You have created a small loop with the ring in the middle of the string. Press the climp bead to close it.

From now on, you are going to go through repetitive steps until you obtain the desired length for you necklace.

step 2

Thread 4 beads on each side of the string

step 3, the flower

Thread one bead on one string. Thread the other string through the same bead in the opposite direction. You have created an X through the bead with the strings.

Thread one bead on each string

Take one bead and create the X, as above.

You have by know created a flower.

Repeat these steps : 4 beads on each side, X with one bead, one bead on each side, X with one bead.

Finish

Finish with a beads on each side.

Tread a climp bead, and then the necklace clasp. Bing the two strings back through the climp bead. Press to close.

With the left over string thread it through the last beads of the neckalce to strenghten the necklace.

Enjoy

 

 

 

 

About the Author stephanie harari

יוצרת, חולמת, וחוקרת. משחקת עם חומרים וטכניקות, בעלת דמיון ללא גבול. מלמדת ומשתפת בכל גילוי יצירתי. ובעיקר - נהנית.

2 comments

  1. Hi, I’m stopping by your blog after seeing your name in Tali’s comments! I’d love it if you’d stop by my blog linking party on Sunday and share this simple yet lovely beading project! (and anything else too) And if you haven’t seen my blog yet, I think you’ll like it! all the best, Sara

    1. Hi sara, I enjoyed visiting your blog, it look great and it seems that we have common interests. I have no idea what is a blog linking party, please explain to me. I look forward staying in contact. Stephanie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s