תמיד אהבתי ועקבתי אחרי תנועת הגרפיטי צמר (Yarn Bombing movement) מאז שהתחילה לפני כמה שנים

Since it first started a few years ago, I have always followed and loved the Yarn Bombing movement.

גרפיטי צמר

ילו ספרינג, אוהי

Yarn Bombing – Yellow spring Ohio

גרפיטי צמר – רדמונד, וושינגטון, ארה”ב

Yarn bombing – Redmond, Washington, USA

גרפיטי צמר היא אומנות רחוב, סוג של גרפיטי שהחל במאי 2004 בדן הלדר, הולנד. בתחילה, מטרת התנועה הייתה לעורר מרחבים ציבוריים עקרים ולאחר מכן התפתחו פרויקטים קבוצתיים של גרפיטי. כולם עשויים משאריות צמר שנאספו.

הפיתוי בשבילי הוא ההפתעה הצבעונית שנוצרת מהנוכחות של הפרויקט!!

Yard bombing is a Street Art , sort of graffiti, that was started in May 2004 in Den Helder, Netherlands. It started to warm up sterile public places and has developed in graffiti groups projects. Made out of left over yarns, collected.

The colorful surprise that it leaves behind it’s presence has definitely seduced me !!

פרויקט השלט הסרוג שלי:

בניתי מסגרת מארגז עץ והתחלתי לסרוג.

My knitted sign project :

From a wooden pallet, I build a frame, and started knitting.

להפתעתי, הסריגה לקחה די הרבה זמן…

To my surprise, the knitting took quite a while …

סוף סוף התוצאה מורכבת, כל מה שנשאר לי הוא להוסיף את השלט של הסטודיו שלי!

Finally assembled, I just had to add the studio sign in !

התוצאה מאוד שמחה ואני אוהבת מאוד לעבור ליד דלת הכניסה שלי, השלט גורם ללב שלי לחייך…

The result is very joyful, and I love to walk by my entrance door, it brings a smile in my heart …

About the Author stephanie harari

יוצרת, חולמת, וחוקרת. משחקת עם חומרים וטכניקות, בעלת דמיון ללא גבול. מלמדת ומשתפת בכל גילוי יצירתי. ובעיקר - נהנית.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s