Month: August 2014

סרטון של הקייטנת קיץ 2014- פרויקט המנורות

הקייטנה הסתיימה, נשאר בלב התפעמות למפגש מיוחד. במשך שלושה שבועות השתזר יצירתיות ולדימיון, רעות ולשיתופי פעולה, אווירה פעילה ונעימה. הודיה לקבוצת ילדים מקסימה, חיונית ונדיבת לב ולצוות אביטל איזקוב & חווה הוס שהוסיפו ברצון טוב הגוון היצירתי של כל אחד. תהנו